Botox – skadligt eller helt ofarligt?

I Stockholm har Botox använts länge, både i medicinskt och skönhetsbehandlande syfte. Trots det surrar det fortfarande många rykten kring Botox, både i Stockholm och på andra platser, och generellt verkar folk ha en ganska vag uppfattning om vad Botox egentligen är och vad det innebär för kroppen att injicera Botox. En av de vanligaste invändningarna man hör mot användning mot Botox är att det är ”ett nervgift som även klassas som biologiskt vapen” och liknande. Detta är naturligtvis bara alarmistiskt, och ärligt talat ett ganska lamt argument som mest verkar ha som syfte att ifrågasätta förnuftet hos stora delar av läkarkåren samt de tusentals personer som blivit hjälpta av Botox.

Vad är egentligen Botox?

Botox är ett namnskyddat läkemedel, en kraftigt försvagad variant av toxinet Botulinumtoxin, som i sin tur är ett mycket kraftigt gift som förekommer naturligt i bland annat jord. Toxinet produceras av en bakterie och i sin naturliga form är det extremt giftigt. Ibland förekommer namnet Botulinumtoxin felaktigt som benämning på Botox, men självklart används inte ett rent toxin på människor. Botox är en många tusen gånger försvagad variant av Botulinumtoxin och har förmågan att verka lokalt under huden genom att ”stänga av” nervsignaler mellan musklerna.

Stänger av nervsignaler mellan muskler

Rent Botulinumtoxin kan orsaka en sjukdom kallad botulism, en sjukdom som förlamar muskulaturen i hela kroppen och potentiellt kan vara livshotande. Man kan få sjukdomen av att äta mat som förvarats för varmt, och där bakterier kunnat producera Botulinumtoxin. Det är faktiskt giftets förmåga att förlama musklerna som gör Botox till ett så effektivt läkemedel. Men Botox är så försvagat att man till och med kan svälja en viss mängd utan att det har några biverkningar (självklart ska man ändå alltid kontakta en läkare om man råkat svälja ett läkemedel som inte är avsett för invärtes bruk). Dessutom verkar Botox enbart lokalt och kan normalt inte sprida sig till andra delar av kroppen än precis där det injicerats.

Botox används inom skönhetsindustrin till att släta ut rynkor genom att stänga av de muskelsammandragningar som orsakar dem. Exempel på områden där det är extra effektivt är i pannan och mellan ögonbrynen. Botox ska inte förväxlas med fillers, som fyller ut områden under huden, till exempel i läpparna och kinderna. Botox har endast förmågan att släta ut, inte att ge volym.

Säker Botox i Stockholm

Botox är helt ofarligt att använda, men om det injiceras felaktigt eller överdoseras kan det ge biverkningar, som oförmåga att röra musklerna i ansiktet, till exempel när man ler. Det kan också ge hängande ögonlock eller göra att man ”fastnar i en min”. Därför är det viktigt att du alltid uppsöker en klinik i Stockholm som är medlem i Estetiska Injektionsrådet, en branschorganisation som verkar för säker användning av injicerade skönhetsprodukter som Botox. Det garanterar att du får en utbildad behandlare som vet hur man beräknar den mängd Botox som behövs för just ditt ansikte.

Den effekt, och även de biverkningar, som Botox ger går över efter några månader. Botox har en övergående effekt, vilket gör att du kan prova på det och se vad du tycker, och sen strunta i att förnya behandlingen om du inser att det inte var något för dig. Om du alltid ser till att gå till en certifierad skönhetssalong i Stockholm när du vill injicera Botox behöver du inte vara orolig för några biverkningar.

https://www.botoxstockholm.nu/ kan du läsa mer om denna behandlingsmetod.